Σάββατο, 6 Αυγούστου 2011

Τοῦ γδικιωμοῦ ἡ στράτα

ργ΄

Τοῦ γδικιωμοῦ ἡ στράτα

Ἔνι τοῦ αἰώνα ἡ δύναμις κοντάριν
ποὺ μηδεμιὰ λυγᾶ το ἀρματωσία.
Σὰν τὸ ἄνομο σκουριάζ' ἡ ματαιότης
τροχᾶν τὸ δίκιον, πόνος, καρτερία.
Κι ὡς ἡ ἀλαζόνεια τὸ κακὸ στραβώνει,
τοῦ γδικιωμοῦ τὴν στράτα ὁ χρόνος στρώνει.